ΚΕ.ΣΥ.Π

 Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.)
Κριεζή 16,  34100, Χαλκίδα, e-mail:  mail AT  kesyp.eyv.sch.gr (όπου ΑΤ αντικατάσταση με @)
Υπεύθυνοι Σ.Ε.Π Εύβοιας ΑΛΙΑΚΙΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ(εσ.938)  2221352-938
2221352-937

Fax: 2221079558

ΡΑΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (εσ.937)

Ο θεσμός Συμβουλευτική και Προσανατολισμός εμφανίζεται και αναπτύσσεται στις προηγμένες άλλα και περισσότερο πολύπλοκες κοινωνίες κάτω από τις απαιτήσεις που επιβάλλουν:

 • Η ρευστότητα που χαρακτηρίζει την σύγχρονη εποχή της γνώσης και της εργασίας.
 • Η τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών που επιφέρει ριζικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής δραστηριότητας του ατόμου.
 • Η δια Βίου Εκπαίδευση.
 • Οι σύγχρονες ανάγκες για ενημέρωση και πληροφόρηση.
 • Οι νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Σήμερα στην ανάγκη για Συμβουλευτική και Προσανατολισμό απαντά ο θεσμός των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), που ιδρύθυκαν στη χώρα μας με τον νόμο 2525/97.

Το ΚΕ.ΣΥ.Π. προσφέρει:

 • Συμβουλευτική στήριξη τους μαθητές και τους νέους, προκειμένου να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους.
 • Πληροφόρηση σχετικά με τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας.
 • Υποστήριξη του θεσμού του ΣΕΠ στις σχολικές μονάδες.

 Διαθέτει:

 • έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό.

Οργανώνει:

 • Ενημερωτικές συγκεντρώσεις για γονείς και μαθητές σε θέματα ενημέρωσης για σπουδές και επαγγέλματα.
 • Επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες για τους καθηγητές που εφαρμόζουν το θεσμό του ΣΕΠ στα σχολεία.

Υλοποιεί και στηρίζει:

 • Προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας
 • Προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
 • Comenius

Σε ποιούς μαθητές απευθύνεται:

 • Μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων
 • Πρώην μαθητές
 • Γονείς
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Άτομα που βρίσκονται ή απειλούνται με κοινωνικό, εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό αποκλεισμό
 • Ενήλικες με ανάγκες εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής αναπροσαρμογής