Δ.Δ.Ε ανά όροφο και γραφείο

     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

 Φαξ: 2221075235

E-mail: mail AT dide.eyv.sch.gr (όπου ΑΤ αντικατάσταση με το σύμβολο @)

Νέο οργανόγραμμα ΔΔΕ Εύβοιας όπως διαμορφώθηκε μετά το Π.Δ 18 Φ.Ε.Κ.31 23/02/2018 άρθρο 52 

και τις αποφάσεις του Περιφερειακού Δ/ντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης  Στερεάς Ελλάδας 1896/06-03-2018 με Α.Δ.Α 9Ι6Μ4653ΠΣ-ΕΦΣ και  2340/19-03-2018 με Α.Δ.Α ΩΗΝΜ4653ΠΣ-5ΑΗ 

2ος όροφος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΕ 11)

2221085809

 ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2ος όροφος ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΛΙΝΗ (ΠΕ ΔΙΟΙΚ.)
2221352941
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΟΥΣΣΟΥ 2221352924
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ 2221352930
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΕΑ 2221352930
1ος όροφος ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 2221352920

 ΤΜΗΜΑ Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1ος όροφος ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ (ΠΕ ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ)
2221352922
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
2221352919
2221032917
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΣΧΟΥ 2221352923

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2ος όροφος ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΓΚΟΥ (ΤΕ ΔΙΟΙΚ.-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)
2221085809

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΡΑΣ 2221352929
1ος όροφος

 

2221352923
ΑΔΕΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΡΑΣ 2221352920
2ος όροφος

 

ΑΔΕΙΕΣ-ΚΠΓ ΜΑΡΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 2221352930
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΛΕΝΗ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ 2221352928
2221352941
ΠΕΠΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
ΛΥΔΙΑ ΠΑΠΑΤΡΑΓΙΑΝΝΗ 2221352924
Myschool
ΚΕΝΑ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΛΟΣ 2221032925

 ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

2ος όροφος ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ (ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)
2221352926

 ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

2ος όροφος

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΕΚΑΣ (ΠΕ 86)

2221077149
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
2221352926
 

 

2221352927
2221352926
3ος όροφος Yπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΩΝ (ΠΕ 12) 2221352935

3ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ)

 

3ος όροφος

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΠΕ 86)

2221029755

2221352931

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

ΓΙΔΑΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΕ 86)
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΕ 86)
2221074295
2221352939
2221352932

 

ΟΜΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΘΜΙΑΣ & Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

3ος όροφος

 

Υπεύθυνος Ομάδας

 

2221083573
2221352936

 

Οικονομικός
Υπόλογος ΧΕΠ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΣΥ.Π.)

3ος όροφος ΑΛΙΑΚΙΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΕ 12)

2221352937

2221352938

Fax: 2221079558

ΡΑΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΕ 05)