Δ.Δ.Ε ανά όροφο και γραφείο

     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Φαξ: 2221075235

E-mail: mail AT dide.eyv.sch.gr (όπου ΑΤ αντικατάσταση με το σύμβολο @)

Tηλεφωνικός κατάλογος ΔΙΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ 2019- Πατήστε εδώ

Νέο οργανόγραμμα ΔΔΕ Εύβοιας όπως διαμορφώθηκε μετά το Π.Δ 18 Φ.Ε.Κ.31 23/02/2018 άρθρο 52  και τις αποφάσεις του Περιφερειακού Δ/ντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας 1896/06-03-2018 με Α.Δ.Α 9Ι6Μ4653ΠΣ-ΕΦΣ και  2340/19-03-2018 με Α.Δ.Α ΩΗΝΜ4653ΠΣ-5ΑΗ 

2ος όροφος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΕ 11)

 

22210352947

22210352927

Γραμματεία: Ζωή Μακρυγιάννη

 ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2ος όροφος ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΛΙΝΗ (ΠΕ ΔΙΟΙΚ.)
2221085809

2221352927

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 2221352927
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΟΥΣΣΟΥ 2221352924
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΕΑ 2221352929
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΗΡΑ 2221352924
1ος όροφος ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 2221352920
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ 2221352921

 ΤΜΗΜΑ Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1ος όροφος ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ(ΠΕ ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ)
2221352922
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑΡΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
2221352919
2221032917
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΣΧΟΥ 2221352923
ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 2221352923
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3ος όροφος

 

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΓΚΟΥ (ΤΕ ΔΙΟΙΚ.-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)
2221086565

2221352934

Myschool
ΚΕΝΑ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2221352933

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ

2ος όροφος

 

ΑΔΕΙΕΣ-Κ.Π.Γ. ΜΑΡΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 2221352930

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΛΕΝΗ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ 2221352928
ΠΕΠΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΟΥΔΑΛΗ ΘΑΛΕΙΑ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
ΛΥΔΙΑ ΠΑΠΑΤΡΑΓΙΑΝΝΗ 2221352924
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΡΑΣ 2221352929
1ος όροφος ΑΔΕΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΡΑΣ 2221352920
ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 2221352920

 ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

2ος όροφος ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ (ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ)
2221352926
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΛΟΣ 2221352925

 ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

2ος όροφος

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΕΚΑΣ (ΠΕ 86)

2221077149
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ 2221352926
3ος όροφος Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΩΝ (ΠΕ 12) 2221352935

3ος ΟΡΟΦΟΣ

Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Δ.Δ.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ

3ος όροφος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΠΕ 86)

2221029755

2221352931

2221074295

Υπεύθυνος  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δ.Δ.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ

3ος όροφος

 

Υπεύθυνος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΕΠΚΟΣ

 

2221083573
2221352936

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ

Πρ. ΚΕΣΥΠ

3ος όροφος ΑΛΙΑΚΙΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΕ 12)

2221352937

2221352938

Fax: 2221079558

ΡΑΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΕ 05)