Γραφείο Σχολικών Συμβούλων

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο   Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ω Ν   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ω Ν   

Κριεζή 16, 34132, Χαλκίδα, 3ος όροφος

e-mail:  grss AT dide.eyv.sch.gr (όπου ΑΤ αντικαταστήστε με @)

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕ02
(ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ)

ΒΡΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ(εσ. 933)

2221352-933

Fax:2221086565

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ03
(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  (εσ. 934)

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΕ 04
(ΦΥΣΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ)

ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (εσ.933)

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ06
(ΑΓΓΛΙΚΩΝ)

ΣΙΓΑΝΟΥ ΑΝΝΑ (εσ. 933)

ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΕ11
(ΦΥΣΙΚΗΣ. ΑΓΩΓΗΣ)

ΤΣΑΜΙΤΑ ΙΩΑΝΝΑ (εσ. 933)

Ανάθεση καθηκόντων Σχ. Συμβούλου, έως την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης,  σύμφωνα με την 21/08/2015 Φ.αποφ./5005, με αρμοδιότητα την παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη σχολικών μονάδων ΔΙΔΕ Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα.

Προσωρινή επιστημονική εποπτεία των σχολείων των περιοχών μετάθεσης Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας και Ευρυτανίας Φ.354.11/23/14375/Ε3, 29-01-2018 ΑΔΑ: ΩΞΝΦ4653ΠΣ-ΥΨ7

ΚΕΧΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ (ΠΕΟ6)

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: