16-09-2020 : Θέματα της Αρ. 05/16-09-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΠΥΣΔΕ ( Πίνακες δεκτών & μη δεκτών Υποψηφιοτήτων για θέση Δ/ντού σε Σχολεία του Νομού)

Θέματα της με αριθμ. 05#16-09-2020 Πράξης Διευρ ΠΥΣΔΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  

10-09-2020 : Θέματα της με ΑΡ. 22/10-09-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΔΕ α) Αναμορφωμένος προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων (θέση Υπεύθυνου ΕΚΦΕ & ΦΑΣΧΑ ) β) Ημερομηνία συνέντευξης γ) Ανάκληση διάθεσης εκπ/κού

♦ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ♦ Ημερομηνία συνέντευξης ΕΚΦΕ-ΦΑΣΧΑ   ♦ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

08-07-2020 :Ανακοινοποίηση στο ορθό Πράξη ΠΥΣΔΕ 14/07-07-2020

Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 14#07-07-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Πρόσκληση ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ 2020-21 Αίτηση-Τοποθέτησης

07-07-2020:ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 14/07-07-20, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 14#07-07-2020 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Πρόσκληση ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ 2020-21 Αίτηση-Τοποθέτησης