1-10-2019 Πράξη ΠΥΣΔΕ 30.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 30_30-09-2019