1-10-2019 Πράξη ΠΥΣΔΕ 30.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 30_30-09-2019

9-9-2019 Πράξη ΠΥΣΔΕ 27_Διαθέσεις, αποσπάσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις και λοιπές ανακοινώσεις.

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 27

22-7-2019 Πράξη ΠΥΣΔΕ 20.

Προθεσμία ενστάσεων κατά της υπ’αρίθμ. 20/22-07-2019 πράξης του ΠΥΣΔΕ έως και την Πέμπτη 25/07/2019 και ώρα 10:00 π.μ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Α ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Β ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡIΘΜΙΑΣ Α ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡIΘΜΙΑΣ Β ΕΥΒΟΙΑΣ  

16-07-2019 Πράξη ΠΥΣΔΕ 19/15-07-2019_Ανακοινοποίηση

Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 19#15-07-2019  Ανακοινοποίηση ΠΙΝΑΚΑΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ_ΚΕΝΩΝ_ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ-2019-20 Ανακοινοποίηση ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ-ΟΡΓΑΝΙΚΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Ι (ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ) ΑΙΤΗΣΗ ΙΙ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)  

15-07-2019 ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 19/15-07-2019

Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 19#15-07-2019 ΠΙΝΑΚΑΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ_ΚΕΝΩΝ_ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ_Α_Β_ΕΥΒΟΙΑΣ_-2019-20 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ-ΟΡΓΑΝΙΚΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Ι (ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ) ΑΙΤΗΣΗ ΙΙ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)