08-07-2020 :Ανακοινοποίηση στο ορθό Πράξη ΠΥΣΔΕ 14/07-07-2020

Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 14#07-07-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Πρόσκληση ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ 2020-21 Αίτηση-Τοποθέτησης

07-07-2020:ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 14/07-07-20, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ,ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 14#07-07-2020 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Πρόσκληση ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ 2020-21 Αίτηση-Τοποθέτησης