Αρχείο κατηγορίας Γενικές Ανακοινώσεις

Eνιαίο πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και την διαχείριση προσωπικού Πρ/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ -Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

Χάρτης Περιοχών Α και Β Εύβοιας

Βρείτε τις σχολικές μονάδες Α και Β Εύβοιας της Δ.Δ.Ε. στο χάρτη

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΣΔ

Χωροταξική Κατανομή Γυμνασίων

Χωροταξική Κατανομή ΓΕΛ

Ιστορικό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2025 ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

(6ΕΨΖ46ΝΚΠΔ-4Γ3)_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧ ΕΤΟΣ 2024-2025

ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2024-2025_για αποστολη

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΙΩΝ ΕΝΕΕΓΥΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΕΕΓΥΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ. ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ Α99ΕΝ46ΝΚΠΔ-Ν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΕΠΕΣ ΤΩΝ ΠΣ & ΠΕΙΣ

ΨΚ9Η46ΝΚΠΔ-Υ5Η

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ 30_ΔΕΠΠΣ_14_2_24 signed

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘΑ

ΕΞΕ – 15195 – 2024 – Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_13-02-2024

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_13-02-2024_signed

Διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024

ATT64638

Θέματα της με αριθμ. 3/12-2-2024 Πράξης του ΠΥΣΔΕ

Θέματα της με αριθμ. 3#12-2-2024 Πράξης του ΠΥΣΔΕ

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για
υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής και Βόρειου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης
Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024

6ΦΘΕ46ΝΚΠΔ-ΠΙΥ ΠΡΟΣΚΛ ΣΕΠ ΑΤΤ Β_ΑΙΓ

Κενά σε ώρες ανά σχολείο αναπληρωτών Γενικής Παιδείας/ΣΜΕΑΕ

Κενά σε ώρες ανά σχολείο αναπληρωτών γενικής παιδείας_12-2-2024

Κενά σε ώρες ανά σχολείο αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ_12-2-2024

Ανακοινοποίηση στο ορθό της με αριθμ. 2/8-2-2024 Πράξης του ΠΥΣΔΕ

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών και τις διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

ΚΠΓ

Αποτελέσματα Κ.Π.Γ. - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Φωτόδεντρο: Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Ψηφιακού Περιεχομένου

Ψηφίδες: Ψηφιακοί πόροι για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

ΑΙΣΩΠΟΣ-Ι.Ε.Π Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Σενάρια

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση