20-11-2020 : ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡ. 33/20-11-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΔΕ – ( αποσπάσεις εκπ/κών ) & ΑΡ 82/20-11-2020 ΠΡΑΞΗ Δ/ΝΤΗ ΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ -( τροποποίηση διαθέσεων & τοποθετήσεων ανπληρωτών εκπ/κών -ΠΔΕ ,ΠΔΕ covid )

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Αντίγραφο του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

09-11-2020 :ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την θέσης του Προέδρου και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειρ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την θέσης του Προέδρου και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειρ.