25-5-2021 Εισαγωγή στα ΑΕΙ και τις σχολές συναρμοδίων Υπουργείων μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων με βάση τον Ν.4777/2021

ΕΞΕ – 58003 – 2021 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ- ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ κλπ) ΜΕΣΩ Π