31-12-2019 Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 & 2ΓΕ/2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.

20191224 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘ. ΔΙΚΑΙΟΛΟ. ΥΠΑΙΘ (1ΓΕ & 2ΓΕ) ΨΤΩΑ46ΜΤΛΗ-Μ4Ν

29-11-2019 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2019-2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΠ_ΕΝ_Δ_2019_2020_Ω5Ο246ΜΤΛΗ-Π3Λ Πίνακας ΣΚΑΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Συν1_ΦΕΚ Β 3588_2019_2020_ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΚΑΕ_ΕΝ_Δ

13-9-2019 Μοριοδότηση υποψήφιων Διευθυντών του ΓΕΛ Λίμνης- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή στο ΕΕΕΕΚ Καμαρίων.

Πίνακας προσωρινής μοριοδότησης Διευθυντών ΓΕΛ Λιμνης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποψ Διευθυντών

27-8-2019 Προκηρύξεις θέσεων υπευθύνων ΕΚΦΕ, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής_Ανακοινοποίηση στο ορθό.

ΩΖΕΝ4653ΠΣ-ΘΩΣ-1_ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΦΕ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 651Ζ4653ΠΣ-ΨΣ0_ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΣΧΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ψ3ΖΩ4653ΠΣ-ΡΩ5_ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ