9-11-2018 Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή των δεκατριών (13) θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, με τριετή θητεία η οποία θα ξεκινήσει με την τοποθέτησή τους και θα λήξει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι   εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση, …

Συνέχεια του άρθρου ‘9-11-2018 Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης’ »

02-10-2018 Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Στερεάς Ελλάδας

Δείτε την προκήρυξη και το υπόδειγμα αίτησης στην Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας  

16-7-2018 «Ανακοίνωση – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2018-2019».

ΨΝ8Κ4653ΠΣ-ΑΚΒ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2018_2019

10-1-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δ.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΔΔΕ Στερεάς Ελλάδας  09-01-2018 με ΑΔΑ