13-9-2019 Μοριοδότηση υποψήφιων Διευθυντών του ΓΕΛ Λίμνης- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή στο ΕΕΕΕΚ Καμαρίων.

Πίνακας προσωρινής μοριοδότησης Διευθυντών ΓΕΛ Λιμνης Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποψ Διευθυντών

27-8-2019 Προκηρύξεις θέσεων υπευθύνων ΕΚΦΕ, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής_Ανακοινοποίηση στο ορθό.

ΩΖΕΝ4653ΠΣ-ΘΩΣ-1_ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΦΕ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 651Ζ4653ΠΣ-ΨΣ0_ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΣΧΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ψ3ΖΩ4653ΠΣ-ΡΩ5_ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

22-08-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την πρόσληψη ειδικών φρουρών. Πληροφορίες: 1) Κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα τα τηλέφωνα των οποίων περιέχονται στην κάτωθι ιστοσελίδα στο πεδίο «Αναζήτηση Υπηρεσίας» 2) Ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr www.astynomia.gr 3) Τηλέφωνο: 213- 1520169

21-08-2019 Προκήρυξη θέσης Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

651Ζ4653ΠΣ-ΨΣ0-1- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Φ.Α.ΣΧ.Α fysiki_agogi_0 ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΓΙΑ-ΘΕΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ-ΦΥΣΙΚΗΣ-ΑΓΩΓΗΣ-ΚΑΙ-ΣΧΟΛΙΚΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-1

21-08-2019 Προκήρυξη θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

Ψ3ΖΩ4653ΠΣ-ΡΩ5_ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΠΕΘ-Υ.Α.-ΕΠΙΛΟΓΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-31.12.2018 ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΓΙΑ-ΘΕΣΗ-ΠΛΗΡ.-ΚΑΙ-ΝΕΩΝ-ΤΕΧΝΟΛ.- ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-Υπόδειγμα-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-1