13-12-2019 Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ευβοίας που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

10987 Πίνακας μορίων από περιοχή σε περιοχή ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

26-11-2019 Εξαιρετικά Επείγον_Προθεσμία αιτήσεων μετάθεσης.

Μετά από αίτημα της ΔΔΕ Χαλκιδικής για παράταση της προθεσμίας αιτήσεων μετάθεσης για έκτακτους λόγους (διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε μεγάλο τμήμα της περιοχής) ενώ υπάρχει δηλωμένη βούληση εκπαιδευτικών να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης, και δεδομένων των προβλημάτων αυτών δεν μπορούν, θα παραμείνει το σύστημα ανοικτό και για τις δυο βαθμίδες μέχρι και μέχρι σήμερα 26/11/2019 στις …

Συνέχεια του άρθρου ‘26-11-2019 Εξαιρετικά Επείγον_Προθεσμία αιτήσεων μετάθεσης.’ »

12-11-2019 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 2019-2020 (ΩΛΛΤ46ΜΤΛΗ-9ΗΚ) Σας διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ άριθμ 176269/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιο των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020, τα δικαιολογητικά που αφορούν αιτήσεις γενικών μεταθέσεων (συνυπηρέτησης, οικογενειακών λόγων :πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης,βεβαιώσεις φοίτησης, εντοπιότητας κτλ) θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου.Επίσης στα δικαιολογητικά για την εντοπιότητα θα πρέπει …

Συνέχεια του άρθρου ‘12-11-2019 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020.’ »

25-4-2019 Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019).

20190425 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΠΕΘ (ΨΛΠΡ4653ΠΣ-0ΟΣ) 20190425 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΠΕΘ

12-4-2019 Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό 423 εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στον πίνακα επιτυχόντων του ΑΣΕΠ 2008.

2019-04-12_Πρόσκληση_423_Μον._Διορισμών_άρ._73_ν._4589-2019_Με_αίτηση_ΩΡΤΤ4653ΠΣ-ΩΨ8 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 15 Απριλίου μέχρι και 18 Απριλίου 2019. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις θα καταχωρηθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: https://anaplirotes.sch.gr/

11-4-2019 Μεταθέσεις των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ79.01 & ΠΕ91 σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά Σχολεία και από περιοχή σε περιοχή.

ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΑ 2019_686Ο4653ΠΣ-Ζ2Ρ ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2019_6ΣΗΙ4653ΠΣ-ΖΣΣ Υ.Α. ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ79.01.-ΠΕ08-ΠΕ91-9Ω764653ΠΣ-ΗΓ3