28-07-2020 Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 937, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1170 και Γ΄ 908, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1171).

99231_Ε1_Υ.Α. Πρόσκληση_ΩΛΒΧ46ΜΤΛΗ-3Υ4 100541_Ε1_Εγκύκλιος προθεσμιών αιτήσεων ΕΑΕ_Ψ5ΚΡ46ΜΤΛΗ-ΞΒ4

27-04-2020 ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2020

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 11/5/2020. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 176269/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιο, μέρος τρίτο, κεφάλαιο Β΄. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

06-04-2020 Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2019-2020.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 6/4/2020 έως 10/4/2020. Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ των νεοδιόριστων (ΦΕΚ 241/Γ΄/9-3-2020) και …

Συνέχεια του άρθρου ‘06-04-2020 Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2019-2020.’ »

19-03-2020 Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Ε.Ε.Ε.ΕΚ., T.E.), σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών και σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) έτους 2020

38350Ε2_17-3-2020_ΥΑ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΕΣΥ-ΣΜΕΑΕ 2020 (Ω2ΑΕ46ΜΤΛΗ-ΩΒ2)

11-02-2020 Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤ.ΤΟΠΟΘ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ

23-12-2019 Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

ΕΕΠΕΒΠ_ΥΑ πρόσκλησης_ΨΠΠΤ46ΜΤΛΗ-4Υ9 ΕΕΠΕΠΒ_ΥΑ πρόσκλησης_ΦΕΚ 43

20-12-2019 Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αιτήσεις μετάθεσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

13-12-2019 Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ευβοίας που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

10987 Πίνακας μορίων από περιοχή σε περιοχή ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ