27-3-2018 Έντυπο αμοιβαίων μετάθεσεων.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 2018 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 2018 Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 10/4/2018. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 190079/Ε2/6-11-2017 εγκύκλιο, μέρος τρίτο, κεφάλαιο Β’. Επισημαίνεται ότι οι αμοιβαίες μεταθέσεις θα πραγματοποιηθούν στους νέους κλάδους και …

Συνέχεια του άρθρου ‘27-3-2018 Έντυπο αμοιβαίων μετάθεσεων.’ »

7-12-2017 Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλει αιτήσεις μετάθεσης κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Δείτε το διαβιβαστικό (αρχείο σε μορφή .pdf) Κατεβάστε τους σχετικούς Πίνακες Μορίων (αρχείο σε μορφή .zip)  

10-07-2017 Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το σχολικό έτος 2016-2017 υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008

ΣΥΜΠΛΗΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΔΙΟΡΙΣΜΟ-ΑΣΕΠ 2008_int