18-6-2021 Αναλυτικό πρόγραμμα Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων, Εξεταστικά Κέντρα και Οδηγίες – Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων για τους υποψηφίους με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

2021 _6_15_ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_Ε_Κ_ΕΙΔΙΚΩΝ_2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΚ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2021

16-6-2021 Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών.

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων

15-6-2021 Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΕΝ_2021_ΑΔΑ Ψ55Δ46ΜΤΛΗ-8Ρ8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΝ 2021_ΑΔΑ Ω2Ζ54653ΠΩ-ΜΝΩ

9-6-2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ 13/8-6-2021_Ανακοινοποίηση στο ορθό.

  Ανακοίνωση 1 ΠΙΝΑΚΑΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ_ΚΕΝΩΝ_ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ_Α_Β_ΕΥΒΟΙΑΣ 1_-2021-22-1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ Αίτηση Τοποθέτησης Λοιπά θέματα ΠΥΣΔΕ 13#08-06-2021

08-06-2021 : Θέματα της αρ. 13/08-06-2021 Πράξης ΠΥΣΔΕ

Ανακοίνωση 1 Λοιπά θέματα ΠΥΣΔΕ 13#08-06-2021 Αίτηση Τοποθέτησης ΠΙΝΑΚΑΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ_ΚΕΝΩΝ_ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ_Α_Β_ΕΥΒΟΙΑΣ 1_-2021-22-1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ