06-05-2021 :Θέματα της με αριθμ. 8/6-5-2021 Πράξης του ΠΥΣΔΕ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ Α’ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ  ΠΥΣΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ_ΚΕΝΩΝ _Α_Β_ΕΥΒΟΙΑΣ_-2021-22-1

26-03-2021 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 2020

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Στα εκκαθαριστικά σημειώματα 2020 που στάλθηκαν σήμερα μέσω της εφαρμογής μισθοδοσίας ΔΙΑΣ του ΥΠΑΙΘ υπάρχουν λάθη στις εισφορές και στις καθαρές αποδοχές.      Ενημερώνουμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους ότι: Α. Η υπηρεσία δεν έχει καμία ευθύνη σχετικά με τη λανθασμένη αναγραφή των ποσών καθώς πρόκειται για αυτοματοποιημένη αποστολή μέσω της …

Συνέχεια του άρθρου ‘26-03-2021 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 2020’ »

26-03-2021 : ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 9/4/2021. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 149641/Ε2/3-11-2020 (ΑΔΑ:9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

26-03-2021 : Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υ.Α.

34118Ε2_24-3-2021_YA_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΕΣΥ-ΣΜΕΑΕ 2021_6ΘΙ346ΜΤΛΗ-ΦΒΜ 34119E2_24-03-2021_ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΜΟΥΣΙΚΑ_2021_ΩΥΦΧ46ΜΤΛΗ-ΡΧ1 34126E2_24-03-2021_ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 2021_618Ω46ΜΤΛΗ-ΛΡΠ 34129E2_24-03-2021_ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2021_ΨΝΡΖ46ΜΤΛΗ-5Ξ2 34132Ε2_24-3-2021_Υ.Α. ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2021_94Δ946ΜΤΛΗ-Ξ4Κ