25-09-2020 : Ανακοινοποίηση στη Αρ. 60 /23-09-2020 Πράξη ΔΔΕ ( Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΔΕ )

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την Τοποθέτηση της αναπληρώτριας  εκπ/κού ΠΑΣΟΗ_ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

24-09-2020 : ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ στη Αρ. 60/23-09-2020 Πράξη ΔΔΕ ,Τοποθετήσεις Αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ, ΕΔΕΑΥ ,ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΜΕΑΕ, ΕΔΕΑΥ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ _ΠΡΑΞΗ 60_23.9.2020_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

23-09-2020 : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ ΣΤΗΝ Α΄& Β΄ΕΥΒΟΙΑΣ , ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΜΕΑΕ, ΕΔΕΑΥ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ : ΠΡΑΞΗ ΔΔΕ 60-23-09-2020

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΜΕΑΕ, ΕΔΕΑΥ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ_ΣΤΗΡΙΞΗ _23.9.2020 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΔΕ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 23-09-2020

21-09-2020 : Λειτουργικά κενά αναπληρωτών :Γενικής Παιδείας , ΕΕΠ – ΕΒΠ, ΣΜΕΑΕ, Παράλληλης Στήριξης – ΕΒΠ.

Οι Αναπληρωτές Εκπ/κοί να αποστείλουν την δήλωση προτίμησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως την Τετάρτη 23-09-2020 και ώρα 11π.μ.      2.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας στις 26-08-2020 ♦ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΕΥΒΟΙΑΣ ♦KENA EEΠ-ΕΒΠ ♦KENA ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ♦ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΕΒΠ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ