21-10-2020 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΨΔΞΓ46ΜΤΛΗ-41Γ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Αντίγραφο του ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔ-ΝΤΩΝ ΥΠΟΔ-ΝΤΕΣ – Υ.Α._ΦΕΚ_B_4412_2018_

20-10-2020 : ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡ.73/20-10-2020 ΠΡΑΞΗΣ Δ/ΝΤΗ ΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΔΕ -COVID-19 ( ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΣΜΕΑΕ,ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ).

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 20-10-2020 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΠΔΕ_COVID-19 (ΣΜΕΑΕ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ_73_20.10.2020