06-05-2021: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για το σχολικό έτος 2021–2022. 60ΔΞ46ΜΤΛΗ-ΙΧ5

06-05-2021 :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Μετατάξεις Εκπ/κών Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης & Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σχολικού έτους 2021-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικώνΠρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης καιμελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2021–2022 ΨΥΒΤ46ΜΤΛΗ-9Υ5

06-05-2021 :Θέματα της με αριθμ. 8/6-5-2021 Πράξης του ΠΥΣΔΕ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ Α’ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ  ΠΥΣΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ_ΚΕΝΩΝ _Α_Β_ΕΥΒΟΙΑΣ_-2021-22-1

06-05-2021: Προκήρυξη Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2021»

Δ Τ Προκήρυξης εξετ_2021Α Περιοχές Εξέτασης 2021Α_ΠΡΟΚΗΡ 2021Α_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_ΠΡΟΚΗΡ 2021A_Προδιαγραφές_ΠΡΟΚΗΡ 27299_Α5_8-3-2021 (Β΄ 928)

06-05-2021 : Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2021-2022

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2021-2022

28-04-2021: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ – υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων,συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών-Διδακτικό έτος 2021-2022»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ – EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜMATΑ