2-7-2022 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 στο σύνολο της Επικράτειας έως την Παρασκευή 15-07-2022

ΦΕΚ 3367β#30.6.2022