27-6-200 Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχ. έτος 2022-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ