1-6-2022 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 στο σύνολο της Επικράτειας έως την Τετάρτη 15-6-2022

ΦΕΚ 2676β#31.5.2022