01-06-2021 : Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021. Πρόγραμμα Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων & Ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή σταΤΕΦΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021