05-04-2021 : Εμβολιασμός εκπαιδευτικών για COVID-19

 Δευτέρα 05-04-2021 ο τελευταίος εκπαιδευτικός που ειδοποιήθηκε και μπόρεσε να προσέλθει για εμβολιασμό , στο Ε.Κ. ΚΥΜΗΣ, έχει ημερομηνία γέννησης : 03-08-1964.