26-03-2021 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 2020

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Στα εκκαθαριστικά σημειώματα 2020 που στάλθηκαν σήμερα μέσω της εφαρμογής μισθοδοσίας ΔΙΑΣ του ΥΠΑΙΘ υπάρχουν λάθη στις εισφορές και στις καθαρές αποδοχές.

     Ενημερώνουμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους ότι:
Α. Η υπηρεσία δεν έχει καμία ευθύνη σχετικά με τη λανθασμένη αναγραφή των ποσών καθώς πρόκειται για αυτοματοποιημένη αποστολή μέσω της εφαρμογής ΔΙΑΣ.  Το λάθος δεν θα μπορούσε να ελεγχθεί ή να προβλεφθεί.
Β. Στο taxis έχουν ανέβει τα σωστά ποσά.
Γ. Το πρόβλημα έχει αναφερθεί στην ομάδα διαχείρισης της εφαρμογής ΔΙΑΣ.
  Μόλις  διορθωθεί θα σας σταλούν τα σωστά εκκαθαριστικά.