16-10-2020 : ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ – covid-19

Οι Αναπληρωτές Εκπ/κοί να αποστείλουν  : 1) την δήλωση προτίμησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως την Δευτέρα  19-10-2020 και ώρα 12π.μ.

2) το δελτίο απογραφής την  ίδια ημέρα ανάληψης υπηρεσίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ-ΟΛΑ-ΤΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΑΤΑ-ΤΗΝ-ΑΝΑΛΗΨΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ_COVID-19

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ (ΠΔΕ)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ_ΠΔΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΗΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ_ΠΔΕ