23-06-2020ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ &ΕΒΠ- ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

  • Υποβολή ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα μοριοδότησης έως την Παρασκευή 26-06-2020, στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Ευβοίας με email:mail@dide.eyv.sch.gr
  • Υποβολή δήλωσης προτίμησης για οριστική τοποθέτηση έως την Παρασκευή 26-06-2020 στη , στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Ευβοίας με email:mail@dide.eyv.sch.g

τηλέφωνο επικοινωνίας:2221352924