27-05-2020 Πρόσκληση εκπ/κών Δ/θμιας Εκπ/σης κλ. ΠΕ 80,ΠΕ81,ΠΕ82,ΠΕ83,ΠΕ84 & ΤΕ02.02 για υποβολή αίτησης απόσπασης στο ΥΠΑΙΘ

ΕΞΕ – 61848 – 2020 – Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ 80- ΠΕ 81- ΠΕ 82- ΠΕ 83- ΠΕ 84- ΤΕ 02

22-05-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ( ΠΕ86) ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη

19-05-2020 Ορισμός εδρών & εποπτών των επιτροπών Υγειονομικής εξέτασης υποψηφίων για τα τμήματα Τ.Ε.Φ.Α.Α. έτους 2020

Ορισμός εδρών και εποπτών των επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής

15-05-2020 Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών υποψηφίων για Σχολές του Λιμενικού Εξετάσεων έτους 2020 & Προκήρυξη για εισαγωγή ιδιωτών στο ΛΣ- ΕΛΑΚΤ 2020

ΕΞΕ – 54305 – 2020 – Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΟ ΛΣ-ΕΛΑΚΤ_2020_ΑΔΑ Ω1Τ24653ΠΩ-7Μ1

15-5-2020 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ_2020 ΑΔΑ ΩΙΗ346ΜΤΛΗ-ΗΥΕ (1)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ_2020_ΑΔΑ 6Δ0Ρ6-ΓΓΑ

13-05-2020 Προκήρυξη για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ_2020_ΑΔΑ 6Δ0Ρ6-ΓΓΑ ΕΞΕ – 54285 – 2020 – Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακ