24-04-2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2020 & ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

ΨΓΑΦ46ΜΤΛΗ-28Ψ_Υ.Α. ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2020945Μ46ΜΤΛΗ-ΣΝΧ_ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 2020Ψ3ΙΚ46ΜΤΛΗ-92Ψ_ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2020ΩΔΨΗ46ΜΤΛΗ-Κ2Ο_ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΑ 2020 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.