29-04-2020 Ενημέρωση λειτουργίας της ΔΔΕ με τα μέτρα προστασίας από την διασπορά του κορωνοϊού

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας για την διασπορά του κορωνοϊού , που ανακοινώθηκαν και που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών σας ενημερώνουμε ότι : Η εξυπηρέτηση του κοινού από την ΔΔΕ Ευβοίας θα γίνεται  μόνο τηλεφωνικά  με  e-mail με fax                Εάν είναι απαραίτητη η παρουσία του …

Συνέχεια του άρθρου ‘29-04-2020 Ενημέρωση λειτουργίας της ΔΔΕ με τα μέτρα προστασίας από την διασπορά του κορωνοϊού’ »

27-04-2020 ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2020

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 11/5/2020. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 176269/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιο, μέρος τρίτο, κεφάλαιο Β΄. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

24-04-2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2020 & ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

ΨΓΑΦ46ΜΤΛΗ-28Ψ_Υ.Α. ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2020945Μ46ΜΤΛΗ-ΣΝΧ_ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 2020Ψ3ΙΚ46ΜΤΛΗ-92Ψ_ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2020ΩΔΨΗ46ΜΤΛΗ-Κ2Ο_ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΑ 2020 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ