31-3-2020 Υποβολή δικαιολογητικών και αιτήσεων-δηλώσεων υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες για τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2020.

Εγκύκλιος Δικαιολογητικά Προφορική εξέταση ΕΠΑΛ ΕΠΑΛ εγκύκλιος Αίτηση-Δήλωση-1 Δελτίο Τύπου

31-3-2020 Υποβολή δικαιολογητικών και αιτήσεων-δηλώσεων υποψηφίων με αναπηρίες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες για τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2020.

Εγκύκλιος Δικαιολογητικά Προφορική εξέταση ΓΕΛ ΝΕΟ ΓΕΛ εγκύκλιος Αίτηση-Δήλωση ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ εγκύκλιος Αίτηση-Δήλωση Δελτίο Τύπου  

24-3-2020 ΕΕΠ – ΕΒΠ Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών.

Η αριθ. πρωτ. 38310/Ε4/17-4-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 …

Συνέχεια του άρθρου ‘24-3-2020 ΕΕΠ – ΕΒΠ Πρόσκληση υποψηφίων αναπληρωτών.’ »

24-3-2020 Πρόσθετα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορονοϊού.

prostheta Σας ενημερώνουμε ότι η εξυπηρέτηση του κοινού από τη ΔΔΕ Ευβοίας θα γίνεται μόνο τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικά μηνύματα (e mail). Εάν είναι απαραίτητη η παρουσία του πολίτη στην υπηρεσία, θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού.

19-03-2020 Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Ε.Ε.Ε.ΕΚ., T.E.), σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών και σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) έτους 2020

38350Ε2_17-3-2020_ΥΑ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΕΣΥ-ΣΜΕΑΕ 2020 (Ω2ΑΕ46ΜΤΛΗ-ΩΒ2)