23-12-2019 Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

ΕΕΠΕΒΠ_ΥΑ πρόσκλησης_ΨΠΠΤ46ΜΤΛΗ-4Υ9

ΕΕΠΕΠΒ_ΥΑ πρόσκλησης_ΦΕΚ 43