12-11-2019 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 2019-2020 (ΩΛΛΤ46ΜΤΛΗ-9ΗΚ)

Σας διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄ άριθμ 176269/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιο των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020, τα δικαιολογητικά που αφορούν αιτήσεις γενικών μεταθέσεων (συνυπηρέτησης, οικογενειακών λόγων :πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης,βεβαιώσεις φοίτησης, εντοπιότητας κτλ) θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου.Επίσης στα δικαιολογητικά για την εντοπιότητα θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η ημερομηνία  κτήσης δημοτικότητας.)
Παρακαλούμε  τα παραπάνω να τα αποστείλετε ψηφιοποιημένα  στο  email:  metatheseis@dide.eyv.sch.gr  ( e-mail της Δ.Δ.Ε Εύβοιας για την αποστολή μόνο των δικαιολογητικών που αφορούν μεταθέσεις/βελτιώσεις/οριστικές τοποθετήσεις) έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ώστε να γίνει σωστά ο έλεγχος και η παραλαβή των οριστικοποιημένων αιτήσεων μετάθεσης.
Επιπλέον, υπενθυμίζουμε ότι  όλοι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση για οριστική τοποθέτηση, εντός της ίδιας προθεσμίας  από 12-11-2019 έως 25-11-2019 και ώρα 15:00, στο σύστημα https://teachers.minedu.gov.gr .
ΔΔΕ Εύβοιας, μεταθέσεις-αποσπάσεις
Πληροφορίες: Λ.Παπατραγιάννη
τηλ: 2221352924