14-10-2019 Οριστικοί πίνακες Μεταλυκειακού έτους 2019-2020.

Οι μαθητευόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο ΕΠΑΛ της αίτησής τους, ώστε να εγγραφούν στο Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας από την Τρίτη 15/10/2019 έως την Τετάρτη 16/10/2019.