22-08-2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την πρόσληψη ειδικών φρουρών.

Πληροφορίες:
1) Κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα
τα τηλέφωνα των οποίων περιέχονται στην κάτωθι ιστοσελίδα στο πεδίο
«Αναζήτηση Υπηρεσίας»
2) Ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας
www.hellenicpolice.gr
www.astynomia.gr
3) Τηλέφωνο:

213- 1520169