21-08-2019 Ενδεικτικός πίνακας λειτουργικών κενών

(στον πίνακα με τον χαρακτηρισμό των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών προστέθηκε ένας εκπαιδευτικός του Γυμνασίου Ν.Λαμψάκου που εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στον προηγούμενο πίνακα)

Σημείωση:Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής όλων των αιτήσεων  που λήγουν  στις 23-08-2019.Η νέα προθεσμία είναι τη Δευτέρα  στις 26-08-2019 και ώρα 10:00 πμ.

Παρακαλούμε πολύ τα δικαιολογητικά που επισυνάπτετε στις αιτήσεις σας να είναι πρόσφατα.