14-8-2019 (ΕΕΠ-ΕΒΠ) Εγκύκλιος αποσπάσεων σε φορείς_Ανακοινοποίηση.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΑΝΑΚΟΙΝ_ΩΗΠ14653ΠΣ-ΒΜ2

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τη λέξη ‘ΚΕΔΔΥ’ της σελ.2. που διορθώθηκε σε ‘ΚΕΣΥ’.