9-8-2019 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

126851 – 2019 – Αποσπάσεις ΔΕ Μητροπόλεις, Αρχιεπισκοπές, Ιερά Σύνοδο, Διορθόδο