8-8-2019 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΠΔΕ για τον ορισμό τους ως Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στα κέντρα και τις δομές φιλοξενίας.

126272 – 2019 – Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ σε ΠΔΕ-ΣΕΠ