19-07-2019 Υπενθύμιση σχετικά με τις αιτήσεις απόσπασης σε ΚΕΣΥ,ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 56623/Ε2/10-04-2019 εγκύκλιο με θέμα ¨Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ,ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΕΕΕΕΚ,Μουσικά,Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2019-2020,  στο κεφάλαιο Ε΄σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σε ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, σας υπενθυμίζουμε ότι εξετάζονται οι παρακάτω τύποι αιτήσεων:

1.των ενδιαφερομένων που επιθυμούν απόσπαση από σχολείο Γενικής Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΣΥ ή ΕΕΕΕΚ της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

2.των ενδιαφερομένων που επιθυμούν απόσπαση από σχολείο Γενικής Εκπαίδευσης σεΣΜΕΑΕ ή ΚΕΣΥή ΕΕΕΕΚ άλλης περιοχής μετάθεσης.

3.των ενδιαφερομένων που επιθυμούν απόσπαση από ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΣΥ ή ΕΕΕΕΚ ενός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ ή  ΚΕΣΥ ή ΕΕΕΕΚ άλλου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

Για την εκτέλεση των ανωτέρω, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συνδεθούν με τους κωδικούς τους στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr) από την Πέμπτη 18-07-2019 έως και τη Δευτέρα 22-07-2019 και ώρα 15.00 (υπ΄αριθμ 116124/Ε2/18-07-2019 εγκύκλιο με θέμα Υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης και αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ,ΚΕΣΥ,ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΕΕΕΕΚ και ανακλήσεων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2019-2020).