22-7-2019 Πράξη ΠΥΣΔΕ 20.

Προθεσμία ενστάσεων κατά της υπ’αρίθμ. 20/22-07-2019 πράξης του ΠΥΣΔΕ έως και την Πέμπτη 25/07/2019 και ώρα 10:00 π.μ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Α ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Β ΕΥΒΟΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡIΘΜΙΑΣ Α ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡIΘΜΙΑΣ Β ΕΥΒΟΙΑΣ  

19-07-2019 Υπενθύμιση σχετικά με τις αιτήσεις απόσπασης σε ΚΕΣΥ,ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 56623/Ε2/10-04-2019 εγκύκλιο με θέμα ¨Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ,ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΕΕΕΕΚ,Μουσικά,Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2019-2020,  στο κεφάλαιο Ε΄σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σε ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, σας υπενθυμίζουμε ότι …

Συνέχεια του άρθρου ‘19-07-2019 Υπενθύμιση σχετικά με τις αιτήσεις απόσπασης σε ΚΕΣΥ,ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ’ »

18-07-2019 Υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης και αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, και ανακλήσεων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2019-20.

ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8 νέες αιτήσεις απόσπασης και αιτήσεις τροποποίησης προτιμήσεων

16-07-2019 Πράξη ΠΥΣΔΕ 19/15-07-2019_Ανακοινοποίηση

Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 19#15-07-2019  Ανακοινοποίηση ΠΙΝΑΚΑΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ_ΚΕΝΩΝ_ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ-2019-20 Ανακοινοποίηση ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ-ΟΡΓΑΝΙΚΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Ι (ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ) ΑΙΤΗΣΗ ΙΙ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)  

15-07-2019 ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 19/15-07-2019

Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 19#15-07-2019 ΠΙΝΑΚΑΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ_ΚΕΝΩΝ_ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ_Α_Β_ΕΥΒΟΙΑΣ_-2019-20 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ-ΟΡΓΑΝΙΚΑ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Ι (ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ) ΑΙΤΗΣΗ ΙΙ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ)