7-5-2019 Παραλαβή πιστοποιητικών γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2018.

Σας ενημερώνουμε ότι τα Πτυχία του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας του Νοεμβρίου 2018 έχουν παραληφθεί και βρίσκονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μπορείτε να τα παραλάβετε έχοντας την ταυτότητα του ενδιαφερόμενου.