27-5-2019 Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.

20190524 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘ.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕ ΔΕ ΨΕΕ14653ΠΣ-Τ3Λ 20190524 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΠΕΘ 4ΕA ΤΕ 20190524 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΠΕΘ 5ΕΑ ΔΕ

22-5-2019 Ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Όσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν ως αναπληρωτές στον νομό μας και διορίζονται ως μόνιμοι, η ορκωμοσία και η ανάληψη υπηρεσίας αυτών, θα πραγματοποιηθεί στη Διεύθυνσή μας αύριο  Πέμπτη 23/5/2019 και ώρα 12:00.