14-5-2019 Πρόσκληση για βελτιώσεις και οριστικές τοποθετήσεις.

Πρόσκληση-14-05-2019 ΠΙΝΑΚΑΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ_ΚΕΝΩΝ_ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ_Α_Β_ΕΥΒΟΙΑΣ_-2019-20 Αίτηση-Τοποθέτησης Σημείωση: Οι τοποθετήσεις του κλάδου ΠΕ04 θα γίνουν ανά ειδικότητα.

10-5-2019 Νέος πίνακας μορίων βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης.

652019 ΠΙΝΑΚΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ – ΟΡΙΣΤ ΤΟΠΟΘ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Πίνακας με διορθώσεις  ως προς τη στήλη ‘Δήμος/κοινότητα εργασίας συζύγου’ και ως προς τους μετατιθέμενους εκπαιδευτικούς.