12-4-2019 Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό 423 εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στον πίνακα επιτυχόντων του ΑΣΕΠ 2008.

2019-04-12_Πρόσκληση_423_Μον._Διορισμών_άρ._73_ν._4589-2019_Με_αίτηση_ΩΡΤΤ4653ΠΣ-ΩΨ8

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 15 Απριλίου μέχρι και 18 Απριλίου 2019.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις θα καταχωρηθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: https://anaplirotes.sch.gr/