20-3-2019 Εγκύκλιος υποβολής αίτησης- δήλωσης υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2019.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕ ΑΔΑ

Η προθεσμία υποβολής αίτησης- δήλωσης είναι από την Τετάρτη 20 Μαρτίου μέχρι και την Παρσκευή 29 Μαρτίου 2019.