20-3-2019 Εγκύκλιος υποβολής αίτησης-δήλωσης υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2019.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ 2019 με ΑΔΑ_signed

Προθεμία υποβολής αίτησης- δήλωσης από την Τετάρτη 20 Μαρτίου ως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.