25-2-2019 Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

ΕΞΕ – 24251 – 2019 – Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020