27-12-2018 Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΠΠ-1 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΠΠ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Επισημάνσεις