10-10-2018 Προσωρινοί πίνακες κατάταξης Μαθητείας.