10-9-2018 Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής παιδείας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να παρουσιατούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους, αύριο Τρίτη 11-9-2018. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!

Ο Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Ευβοίας

Δημήτριος Κ.Κυριτσόπουλος