7-9-2018 Πράξη 69/7-9-2018_Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους, τη Δευτέρα 10-9-2018. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!

Ο Διευθυντής Δ.Δ.Ε.  Ευβοίας

Δημήτριος Κ.Κυριτσόπουλος