18-5-2018 Παράταση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού-τροποποίηση πίνακα χωρών-ειδικοτήτων.

Ψ2ΩΛ4653ΠΣ-Β84 Παράταση προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων απόσπασης 2018-2019