26-1-2018 Εκδήλωση με θέμα : ‘Η μαθητεία ως μέσο ανάπτυξης δεξιοτήτων των μαθητών και η ένταξή τους στην επαγγελματική ζωή’, Χαλκίδα, 31-1-2018.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Μαθητείας 31 ΙΑΝ 2018 Χαλκίδα Μαθητεία