11-12-2017 Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας- Πίνακες Κατάταξης & Κατανομής ειδικοτήτων- ωρών ανά ΣΚΑΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ-ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΣΚΑΕ  

8-12-2017 Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολ. έτος 2017-2018 και από το ημερολογιακό έτος 2018 Ν.Ημισφαιρίου.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

7-12-2017 Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλει αιτήσεις μετάθεσης κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Δείτε το διαβιβαστικό (αρχείο σε μορφή .pdf) Κατεβάστε τους σχετικούς Πίνακες Μορίων (αρχείο σε μορφή .zip)