29-9-2017 Πράξη ΠΥΣΔΕ 21/28-9-2017.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ Α ΕΥΒΟΙΑΣ 28-09-2017 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ Β ΕΥΒΟΙΑΣ 28-09-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ Α ΕΥΒΟΙΑΣ 28-09-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ Β ΕΥΒΟΙΑΣ 28-09-2017 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Α ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΥΣΔΕ Α ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΥΣΔΕ Β ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ Α_Β ΕΥΒΟΙΑΣ 28-09-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ Α_Β ΕΥΒΟΙΑΣ 28-09-2017 Ιδιωτικό έργο -Μεταπτυχιακά- Προϋπηρεσίες

22-9-2017 Τοποθετήσεις- Αποσπάσεις- Διαθέσεις.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Α ΕΥΒΟΙΑΣ 21-09-2017 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Β ΕΥΒΟΙΑΣ 21-09-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΥΣΔΕ Α ΕΥΒΟΙΑΣ 21-09-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΥΣΔΕ Β ΕΥΒΟΙΑΣ 21-09-2017 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ Α ΕΥΒΟΙΑΣ 21-09-2017 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ Β ΕΥΒΟΙΑΣ 21-09-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ Α ΕΥΒΟΙΑΣ 21-09-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ Β ΕΥΒΟΙΑΣ 21-09-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ Α & Β ΕΥΒΟΙΑΣ 21-09-2017

21-9-2017 Πράξη 19/14-9-2017_Ανακοινοποίηση στο ορθό.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΥΣΔΕ Β ΕΥΒΟΙΑΣ 14-09-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ Α ΕΥΒΟΙΑΣ 14-09-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Α & Β ΕΥΒΟΙΑΣ 14-09-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ Α ΕΥΒΟΙΑΣ 14-09-2017